Hier kun je inschrijven voor de training van jouw keuze.

Betaling dient vóór aanvang van de training te zijn voldaan.
Dit kan op rekeningnummer NL65 RABO 0180717936 ten name van Media Instituut.
Vermeld je naam en de naam van de training.